Wat is beschermingsbewind?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Ook in situaties waarbij er sprake is van schuldenproblematiek kan beschermingsbewind orde in de chaos scheppen. In deze gevallen komt u in aanmerking voor onderbewindstelling van uw goederen. Uw goederen zijn bijvoorbeeld uw huis, auto en loon of uitkering. Beschermingsbewind is een wettelijke regeling om uw vermogen en inkomsten te beschermen. Zonder overleg mag u geen financiële besluiten meer nemen, daar wordt een bewindvoerder voor benoemd.

Beschermingsbewind kan aangevraagd worden bij de kantonrechter door uzelf, familie of een verwijzer. Voor de aanvraag van beschermingsbewind kunt u zich bij ons aanmelden. We helpen u vanaf het aanvragen van onderbewindstelling bij de kantonrechter tot het moment dat de onderbewindstelling niet meer nodig is. Uw inkomen wordt op een beheerrekening gestort die naast een leefgeldrekening loopt. We zorgen ervoor dat van deze beheerrekening elke maand de vaste lasten en andere financiële verplichtingen betaald worden. Daarnaast krijgt u maandelijks leefgeld/huishoudgeld om boodschappen mee te doen. Op deze manier zorgen we ervoor dat u niet in de schulden raakt. Als u schulden heeft dan proberen we hierin weer orde op zaken te stellen en zullen u na stabilisatie zo spoedig mogelijk een schuldhulpverleningstraject aanbieden die door onze interne afdeling schuldhulpverlening wordt uitgevoerd.

Wat mag u van ons verwachten:

 • Opstellen overzicht inkomsten en uitgaven (budgetplan)
 • Informatie inwinnen bij alle relevante instanties en bedrijven
 • Wijzigen van relevante gegevens bij diezelfde instanties
 • Openen van beheer- en leefgeld- en spaarrekening (waar nodig)
 • Aanvragen relevante toeslagen danwel herzien van de toeslagen
 • Waar mogelijk aanvragen kwijtscheldingen
 • Jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
 • Aanvragen bijzondere bijstand waar mogelijk
 • Betalen vaste lasten
 • Overleg met u bij problemen hiermee
 • Overleg over de verdeling van het budget daar waar mogelijk
 • Postverwerking
 • Toegang tot kasboek voor overzichten van inkomsten/uitgaven
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Wat verwachten wij van u?

 • Altijd volledige en tijdige openheid van zaken
 • Opgave van alle inkomsten en uitgaven, alle bestaande bankrekeningen en eventueel vermogen
 • Tijdige en volledige opgave van wijzigingen (ook in de persoonlijke sfeer) die de financiële situatie beïnvloeden
 • Geen (nieuwe) schulden maken
 • Geen andere financiële verplichtingen aangaan (zoals abonnementen)
 • Alle brieven die niet bij de bewindvoerder terecht komen maar wel van belang zijn, wekelijks toesturen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor beschermingsbewind, of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en stuur een e-mail naar aanmelden@noordzij-bbw.nl of telefonisch op nummer 088 – 134 46 60, we helpen u graag!