Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer kan bij ons in verschillende vormen worden aangeboden, afhankelijke van uw financiële situatie en uw persoonlijke voorkeur.

 • Budgetbeheer Licht
 • Budgetbeheer Basis
 • Budgetbeheer Plus
 • Budgetbeheer Totaal

Budgetbeheer Licht

Budgetbeheer licht is de meest eenvoudige vorm van beheer. Bij deze vorm van beheer wordt na binnenkomst van het inkomen slechts één betaling ingehouden en wordt het restant van het inkomen direct naar de cliënt doorgestort. Hierbij kan gedacht worden aan de reservering van de maandelijkse schuldaflossingstermijn of betaling van de lopende huur. Met name cliënten in een SHV traject die moeite hebben met het zelfstandig sparen van de maandelijkse aflossing, maar zelfstandig genoeg zijn voor de overige betalingen kunnen hier gebruik van maken om een SHV traject te laten slagen.

Werkzaamheden budgetbeheerder

 • Intakegesprek
 • Openen van een beheerrekening
 • Contact maken met de uitkerende instantie, dan wel werkgever om zorg te dragen voor de ontvangst van het inkomen op de beheerrekening.
 • Eenmaal per maand zorg dragen voor de betaling dan wel inhouding en het doorstorten van het restant inkomen.
 • In het geval van een SHV traject; Jaarlijks of eenmalig (afhankelijk van de afspraken van het SHV traject) doorstorten van het gereserveerde bedrag.

Budgetbeheer Basis

Bij Budgetbeheer Basis worden vaste lasten zoals huur, energie, water en zorgverzekering direct betaald en wordt het huishoudgeld naar de cliënt overgemaakt. Daarnaast wordt er gereserveerd voor de jaarlijkse uitgaven zoals het eigen risico van de zorgverzekering en de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Van het huishoudgeld dient de cliënt de overige vaste lasten te betalen, zoals telefoon, internet, inboedelverzekering e.d. Deze vorm van Budgetbeheer is met name bedoeld om uithuiszettingen en afsluitingen te voorkomen van de noodzakelijke levensbehoeften.

Werkzaamheden budgetbeheerder

 • Intakegesprek
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening
 • Contact maken met de uitkerende instantie, dan wel werkgever om zorg te dragen voor de ontvangst van het inkomen op de beheerrekening.
 • Wijzigen postadres voor de te betalen vaste lasten
 • Betalen van de vaste lasten (huur/hypotheek, zorgverzekering, en energie/water)
 • Reservering eigen risico zorgverzekering, gemeentelijke- en waterschapsbelasting
 • Maandelijks of wekelijks overboeken van het leefgeld, afhankelijk van de wens van de cliënt.

Budgetbeheer Plus

Budgetbeheer Plus is een combinatie van Budgetbeheer Basis en Licht. Daarnaast wordt er ook jaarlijks belastingaangifte gedaan en wordt er ieder kwartaal in samenwerking met de cliënt bekeken of er wijzigingen dienen te worden doorgevoerd voor de toeslagen. Dit ter voorkoming van belastingschulden.

Werkzaamheden budgetbeheerder

 • Intakegesprek
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening
 • Contact maken met de uitkerende instantie, dan wel werkgever om zorg te dragen voor de ontvangst van het inkomen op de beheerrekening.
 • Wijzigen postadres voor de te betalen vaste lasten
 • Betalen van de vaste lasten (huur/hypotheek, zorgverzekering, en energie/water)
 • Maandelijks of wekelijks overboeken van het leefgeld, afhankelijk van de wens van de cliënt.
 • Jaarlijks belastingaangifte
 • Eenmaal per kwartaal een evaluatie betreffende de toeslagen.

Budgetbeheer Totaal

Budgetbeheer Totaal is bedoeld voor cliënten voor wie een intensief budgetbeheertraject nodig is. Deze vorm is vergelijkbaar met beschermingsbewind en met name bedoeld voor cliënten met extreme schuldenproblematiek, maar bij wie het nog wel mogelijk is om direct na de stabilisatie en de start van een schuldentraject teruggezet te worden naar Budgetbeheer Plus of lager. Bij deze vorm worden naast de werkzaamheden van Budgetbeheer Plus contact gelegd met alle schuldeisers om waar mogelijk tijdelijke regelingen te treffen en zal de beslagvrije voet worden berekend en gewaarborgd. Verder wordt er met de cliënt bekeken waar mogelijk aanspraak op gemaakt kan worden om extra inkomsten te generen, zoals bijvoorbeeld het recht op kwijtscheldingen of de aanvraag van uitkeringen.

Werkzaamheden budgetbeheerder

 • Intakegesprek
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening
 • Contact maken met de uitkerende instantie, dan wel werkgever om zorg te dragen voor de ontvangst van het inkomen op de beheerrekening.
 • Wijzigen postadres voor de te betalen vaste lasten
 • Betalen van de vaste lasten (huur/hypotheek, zorgverzekering, en energie/water)
 • Maandelijks of wekelijks overboeken van het leefgeld, afhankelijk van de wens van de cliënt.
 • Jaarlijks belastingaangifte
 • Aanvragen van toeslagen
 • Eenmaal per kwartaal een evaluatie betreffende de toeslagen
 • Aanvragen van een uitkering / kwijtscheldingen
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers
 • Waarborgen en berekenen beslagvrije voet

Budgetbeheer in uw situatie
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor budgetbeheer, of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en stuur een e-mail naar aanmelden@noordzij-bbw.nl of telefonisch op nummer 088 – 134 46 60, we helpen u graag!