Kwaliteitsregelement

Noordzij Beschermingsbewind B.V. wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en voldoet aan de Kwaliteitsverordening   van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI) en aan en de kwaliteitseisen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).